Hodnocení vnímání rizika v silničním provozu

Aplikace byla vytvořena za účelem provedení testu hodnocení vnímání rizika v silničním provozu. Test je určen pro držitele řidičského oprávnění a skládá se ze čtyř částí:

  • základního dotazníku
  • hodnocení rizik na základě videozáznamů dopravních situací
  • osobnostního dotazníku TVP
  • dotazníku řidičského chování DBQ

Před zahájením testu je potřebná registrace. Výsledky testu se ukládají za účelem anonymního vyhodnocení pro potřeby studie vnímání rizika v silničním provozu. Test byl navržen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. a realizován ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Výzkum navazuje na projekt KONFLIKT, řešený Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. a ČVUT Fakultou dopravní v období 2011-2013.

Kontakty:

Autorem webu je Bc. Tomáš Režňák (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.).

Sběr dat byl ukončen ke dni 10. 8. 2016. Děkujeme všem respondentům. Výsledky analýz byly prezentovány na mezinárodní konferenci (studie  [ 736,08 KB] ) - přikládáme i stručný český výtah (výsledky  [ 86,45 KB] ).

Realizováno s institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Centra dopravního výzkumu, v. v. i. poskytovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Logo Centrum dopravního výzkumu Logo MŠMT Logo UPOL
frantisek.vomacka@cdv.cz